KankerOverwinnen.nl Privacy verklaring

U vindt hier een privacy policy zodat u weet hoe we op KankOverwinnen.nl om gaan met de privacy van uw persoonlijke informatie tijdens uw bezoek aan onze site. Wij hechten hoge waarde aan de bescherming van uw gegevens. Het volgende geeft aan hoe wij daar mee omgaan.

Wij herkennen het belang van bescherming van uw persoonlijke privacy en deze policy is er op gericht u te helpen in het begrijpen van welke informatie op deze site wordt vastgelegd en wat we daar eventueel mee doen. Allemaal om u te helpen verantwoorde keuzes te maken bij uw bezoek aan onze site.

Welke informatie verzamelen wij?

Tijdens uw bezoek aan onze site kunt u ons twee soorten informatie verschaffen: persoonlijke informatie die u gericht zelf opgeeft en die op individuele basis wordt opgeslagen, en website informatie die wordt verzameld aan de hand van algemene gegevens ten aanzien van het gebruik van onze website, denk hierbij aan bezoekersaantallen enz. 

1. Persoonlijke Informatie die u zelf opgeeft

Registratie informatie

Als u zich op onze site registreert voor 1 van onze producten, diensten of nieuwsbrieven, dan geeft u ons informatie over uzelf. 

Credit Card Informatie

Als u besluit gebruik te maken van onze producten en/of diensten, kan het zijn dat u uw creditcard gegevens naast uw persoonlijke informatie zult moeten geven, deze informatie wordt dan gebruikt om authorisatie van uw creditcardbetaling te verkrijgen. Echter wordt uw creditcard informatie niet op deze site opgeslagen. Wij werken met een tweetal wereldwijd operende afhandelaars van creditcard betalingen, Paypal en Stripe. Zij verzorgen de extra beveiligde verbinding met uw computer op het moment dat u uw creditcardgegevens - gecodeerd - via internet verstuurt. Die gegevens zijn voor ons dus niet beschikbaar. Dit betekent dat uw creditcard informatie geheel veilig is.

Bank gegevens

Als u kiest voor betalen via iDeal, dan wordt u via een beveiligde verbinding naar iDeal gebracht waar u uw bankgegevens invoert en de transactie afhandelt. U maakt daarbij gebruik van uw normale manier via uw eigen bank van online betalen, dus volledig met dezelfde veiligheid die u gewend bent bij uw eigen bank. 

Email Informatie

Als u er voor kiest om met ons te corresponderen per email, kunnen wij de inhoud van uw email berichten bewaren, samen met uw emailadres en ons antwoord. Wij hanteren dezelfde veiligheidsnormen voor electronische communicatie die wij ook gebruiken voor informatie die wij per post of telefoon hanteren.

2. Web Site Gebruik Informatie

Net zoals bijna alle op internet aanwezige websites, maakt ook onze website gebruik van een standaard technologie die 'cookies' genoemd wordt (zie de verklaring hieronder). Onze website werkt met sessie cookies, die nodig zijn voor het content management systeem waarmee de paginas worden geserveerd op internet. Onze website maakt voor bezoekregistratie GEEN gebruik van cookies.

Deze site werkt voor bijhouden van bezoekersaantallen en gebruik van onze site met PIWIK en wel met de cookie-loze variant. Daarnaast werkt de site met een facebook pixel waarvoor wel een cookie wordt gebruikt.

Hoe gebruiken wij de informatie die u ons verschaft?

Heel ruim genomen gebruiken wij de informatie met het doel onze activiteiten te kunnen verrichten, om de producten en diensten te kunnen leveren die mensen bestellen, om te registreren dat u betaald heeft, om het gebruik van onze diensten en producten te monitoren, om onze marketing en promotie activiteiten te kunnen beoordelen en sturen, om onze inhoud en dienstverlening te verbeteren, om onze layout, inhoud en diensten aan te passen en continu te verbeteren. Al dit gebruik van informatie is er op gericht om onze site te verbeteren en beter op uw wensen aan te laten sluiten.

Persoonlijke informatie over u zal niet met derden worden gedeeld, tenzij de wet ons dit verplicht.

Indien nodig zullen wij uw persoonlijke informatie - alleen als u die aan ons heeft gegeven - gebruiken om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen aan onze website, belangrijk nieuws en speciale aanbiedingen waarvan wij denken dat u er baat bij kan hebben. U kunt daarbij altijd aangeven - op een uiterst eenvoudige manier dat u hier geen prijs meer op stelt. Ook wij hebben een hekel aan overbodige email en doen daar dan ook zelf niet aan mee. 

Wat zijn Cookies?

Een cookie is een heel klein text document, dat vaak een anonieme unieke indentificatie bevat. Als u een website bezoekt, vraagt de computer van die site aan uw computer om toestemming om dit bestandje op te slaan op een speciaal onderdeel van uw harde schijf dat hiervoor sepciaal is aangemaakt. Elke website kan een eigen cookie naar uw browser sturen - als uw browser dat toestaat natuurlijk. Om uw privacy te beschermen staat uw browser een website alleen toe om de eigen cookie in te zien die door die site eerder op uw computer is opgeslagen, dus niet de cookies van andere sites. De meeste browser accepteren standaard cookies. Natuurlijk kunt u er voor kiezen om geen cookies te accepteren op uw computer, u moet dan de instellingen van uw browser wijzigen. Als u dit doet, kan het het zijn dat sommige onderdelen van onze site niet zo effectief functioneren tijdens uw bezoek. Een cookie kan geen andere gegevens van uw harde schijf halen en kan ook geen computer virussen doorgeven, het is een standaard internet browser technologie, zonder mogelijkheid tot besmetting van uw computer.

Hoe gebruiken wij informatie die we van cookies krijgen?

Als u onze site bezoekt, gebruikt onze site cookies om u te onderscheiden van andere bezoekers. In sommige gevallen gebruiken wij cookies om te zorgen dat u slechts 1 keer hoeft in te loggen - bijvoorbeeld op beveiligde onderdelen van onze website. 

Cookies worden op deze site alleen gebruikt voor noodzakelijke processen, ons content management systeem draait met noodzakelijke sessie cookies en onze beveiligde omgeving werkt met cookies om te zorgen dat u toegang heeft tot de beveiligde pagina's waar u toegang heeft tot door u aangeschafte e-boeken en informatie.

IP adressen

IP Adressen worden iedere keer gebruikt wanneer u contact maakt met het internet. Uw IP adres is het nummer dat door computers op het netwerk van internet wordt gebruikt om uw computer te identificeren. IP adressen worden automatisch verzameld door onze webserver als onderdeel van demografische en profieldata bekend staand als verkeersgegevens, zodat gegevens - zoals internet pagina's die u opvraagt, naar u toegestuurd kunnen worden.

Delen en verkopen van informatie

Wij delen, verkopen, verhuren GEEN informatie die u als uniek persoon indentificeert (denk aan emailadres of persoonlijke gegevens). In geval u op onze site een product bestelt wat door derden aan u geleverd wordt, delen wij slechts de informatie die nodig is om te zorgen dat u het product of de dienst krijgt of kunt krijgen die u wenst, daarbij verlangen wij van de leveranciers dat zij uw gegevens absoluut voor niets anders gebruiken.

Hoe kunt u inzage krijgen in uw gegevens?

U kunt uw gegevens inzien en wijzigen op onze site door in te loggen - dit kan alleen als u klant bent op onze website.

Hoe zit het met wettelijk verplicht beschikbaar stellen van informatie?

Indien wij menen dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie beschikbaar te stellen, kunnen wij dat doen, of ook om onze rechten te beschermen. Wij kunnen er ook voor kiezen om informatie vrij te geven indien wij reden hebben te geloven dat het vrijgeven van deze informatie nodig is voor identificatie, contact of om juridische actie te ondernemen tegen iemand die onze rechten met voeten treedt, of om de veiligheid van onze gebruikers te beschermen.

Hoe zit het met andere sites die aan onze website linken?

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die naar ons linken of waar wij naar linken, of de informatie die op die sites gevonden kan worden. Indien wij linken naar andere websites dan is dat meestal om bezoekers te wijzen op informatie of onderwerpen die mogelijk nuttig voor bezoekers van onze site kunnen zijn.

Onthoud aub dat deze privacy policy alleen geldig is voor onze eigen website. Uw bezoek van een andere website, inclusief websites die vanaf onze site worden gelinkt, zijn onderhevig aan de regels en policies van die website(s). Lees dus aub die regels en policies voordat u naar die sites toegaat.

Uw toestemming

Door onze website te gebruiken stemt u in met ons verzamelen van informatie zoals beschreven in de privacy-verklaring. Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. De actuele versie leest u nu en een eventuele vernieuwde versie zal op deze plaats te vinden zijn.

Onze commitment aan Veiligheid van Gegevens.

Weet aub dat uw informatie wordt opgeslagen op onze computers in zorgvuldig beveiligde datacenters in Nederland waar uitgebreide beveiligingsmaatregelen worden getroffen om ongeauthoriseerde toegang tot onze gegevens te voorkomen.  Ook hebben wij diverse andere  maatregelen getroffen die de informatie die wij online verzamelen bewaken en beveiligen.

Keuze voor Opt-In/Opt-Out

Deze site maakt gebruik van mogelijkheid voor bezoekers om zich uit te schrijven van emailberichten, zodat u geen verdere berichten ontvangt. Nadat u zich uitschrijft zullen wij stoppen - zodra technisch mogelijk - met het versturen van verdere berichten aan uw emailadres.

Enquetes

Van tijd tot tijd zullen we op onze site informatie verzamelen via enquetes. Deelname hieraan is volledig vrijwillig en de bezoeker heeft de vrije keus om informatie te geven. Informatie die via enquetes verzameld kan worden, kan bestaan uit contact informatie, demographische informatie, en/of andere informatie. Deze informatie zal gebruikt worden om de kwaliteit van de site te verbeteren en/of om te zorgen dat onze informatie en diensten/producten beter aansluiten bij de wensen van onze bezoekers. 

Overname of verandering van eigendom

Indien deze website (of een belangrijke deel ervan) wordt overgenomen, zal uw informatie worden gezien als onderdeel van de bezittingen van deze site, en kan als zodanig deel uit maken van de bezittingen die worden overgedragen.

Aanpassingen van deze Policy

Hoewel we deze policy kunnen aanpassen, indien nieuwe technologie dat wenselijk maakt of vanwege andere redenen, dan kunt u toch rusten in de wetenschap dat een eventuele nieuw opgestelde privacy policy in lijn zal blijven met de geest van de policy zoals die hier is opgesteld.