Garantie & Klachten

Garantie

Wij geven om onze lezers en doen logischerwijze ons best om de best mogelijke informatie in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een levering kapot gaat tijdens transport over het internet of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie.

Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Bij uw aanschaf maakt u automatisch een account aan op onze website, daarmee krijgt u toegang tot het beveiligde deel van onze website. Hier kunt u te allen tijde uw eboeken opnieuw downloaden. Dit geldt voor de volledige levensduur van ieder van de door u gekochte eboeken - dat betekent dat zolang wij dat boek aanbieden en verkopen, u altijd de meest recente versie kunt downloaden.

Wij doen nog altijd onderzoek naar nog betere manieren van natuurlijk omgaan met kanker en soms brengen wij nieuwe versies van bestaande boeken uit.

Zodra dat gebeurt, sturen wij emails naar de bij ons bekende emailadressen van onze lezers om u te berichten dat u de nieuwste versie zonder extra kosten kunt downloaden.

Klachten

Soms gaan dingen fout, dat kan allerlei oorzaken hebben en voorzover het van ons afhangt zullen wij er alles aan doen om dit te herstellen en vervolgens te voorkomen

Maar dat betekent niet dat het nooit gebeurt en dan kan een klacht ons helpen om te zorgen dat dingen voor u zo snel mogelijk weer in orde komen.

Bij KankerOverwinnen.nl zien we klachten daarom ten eerste als een opdracht van u - onze klant - om het beter te doen.

Daarnaast verwelkomen wij iedere feedback van onze klanten, eenvoudigweg omdat die ons helpt om u nog beter te helpen.

Wat Te Doen Met Uw Klacht?

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar klantenservice@kankeroverwinnen.nl.